ETICKÝ KODEX

I. Obecné informace

Dayuse.com je veřejný portál, který se zabývá rezervacemi hotelových pokojů pro denní pobyty po celém světě.Uživatelé mohou na našem portálu vyhledávat dostupné hotely a/nebo požádat o radu ohledně provedení rezervace hotelu.Cílem společnosti Day Use bylo vytvořit kvalitní portál, na kterém uživatelé najdou potřebné informace nebo získají spolehlivé a důvěryhodné poradenství ohledně hotelů a zároveň mohou snadno provést svou rezervaci.Všechny hotely dostupné na www.dayuse.com jsou vyhlášeny svým seriózním a etickým přístupem a jsou v oblasti hotelnictví / pohostinství skutečnými profesionály.Informace a/nebo poradenství poskytnuté na www.dayuse.com je pouze obecné. Portál www.dayuse.com je určen výhradně pro dospělé a informovanou veřejnost a splňuje všechny aktuální francouzské předpisy.

II. Odpovědnost

Portál Dayuse.com je poskytovatelem služeb nabízejících hotelové pokoje pro denní pobyty, a to v souladu s francouzskými zákony.Portál Dayuse.com nebyl navržen za účelem kontroly identity nebo činnosti osob, které služeb portálu využívají. Činnosti, které jsou v pokojích pronajatých prostřednictvím portálu Dayuse.com provozovány, jsou na uvážení zákazníka a nelze je přičítat portálu Dayuse.com; jakýkoliv incident, nehoda nebo jiná událost, které poruší aktuální francouzské zákony a předpisy a která se stane v pronajatém pokoji, tudíž právně nezahrnuje portál Dayuse.com; odpovědnost portálu Dayuse.com se vztahuje pouze na příslušnou část poskytování služeb, které se řídí všeobecnými podmínkami.Portál Dayuse.com důrazně odsuzuje jakékoliv nezákonné činnosti (prostituce, pedofilie, obchodování s drogami nebo jakékoli jiné činnosti, které porušují francouzské zákony) a zavazuje se k plné spolupráci s příslušnými orgány v případě podezření z podvodu, nelegálního obchodování...nebo jiných nezákonných činností, které byly zjištěny v souvislosti s užíváním portálu www.dayuse.com.

III. Ochrana důvěrných údajů a soukromí

Společnost Day Use se v souladu s platnými zákony v oblasti ochrany soukromí zavazuje, že nezveřejní osobníúdaje nebo další informace týkající se soukromí osob, které využívají služeb poskytovaných portálem Dayuse.com, pokud nebudou vyžádány na základě soudního rozhodnutí.Shromažďování osobních údajů prostřednictvím portálu Dayuse.com a jejich využívání se řídí ustanoveními francouzského zákona o ochraně osobních údajů (Informatique et libertés) ze dne 6. února 1978.Tyto údaje budou uchovány po dobu stanovenou zákonem a poté bezpečně zlikvidovány.

IV. Výbor odborníků

Výbor odborníků je složen z pěti právních zástupců, kteří jsou rovněž zakladateli, portálu Dayuse.com a kteří představují profesionální odborníky podnikající v oblasti hotelnictví.Jsou zárukou serióznosti portálu, jeho zaměření a redakčního obsahu.Kontrolují dodržování etického kodexu portálu, zajišťují dodržování osvědčených postupů provozovateli nabízených hotelů a také doporučení Odborového svazu pohostinství a hotelů ve Francii (UMIH).

Váš dayuse, kdekoli si přejete

 
Zrušit